Гаранционно обслужване и поддръжка

Сроковете за гаранционно обслужване и поддръжка са упоменати в гаранционната карта, която получавате след монтиране и инструктаж от нашите специалисти. Различните продукти имат и сервизна поддръжка за безпроблемно функциониране. Вип Пласт извършва гаранционни и извън гаранционни ремонти само на свои продукти.